Algemene voorwaarden

1. Omvang

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen www.dogfood-assen.nl te Iemstukken 102, 9407KN. Assen (hierna: dogfood-assen.nl) en zijn klanten via de online shop www.dogfood-assen.nl.

2. Bestelproces, afsluiten van overeenkomsten, beperkte hoeveelheid

1. Bestelproces

dogfood-assen.nl biedt zijn klanten een groot aanbod voor voer bedoeld voor honden en katten. Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband met het product design, afmetingen of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaatst door de gewenste hoeveelheid aan te geven en vervolgens op het symbool van de winkelwagen te klikken.
Door het klikken op het winkelwagen icoon, op de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van producten in de virtuele winkelwagen en waar nodig aanpassingen maken.
Als de klant geen verdere producten wenst toe te voegen aan de online winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de Bestelling verzenden knop. Geregistreerde klanten kunnen hier hun naam en wachtwoord invullen om automatisch hun opgeslagen informatie te gebruiken voor deze bestelling. Als een klant nog niet gereed is, kan deze zich hier ook aanmelden of de bestelling afronden zonder zich te registreren. In dit geval moet de klant het adres en de bestelinformatie invullen op de volgende pagina.
Door vervolgens te klikken op de knop Verder, komt de klant bij het Overzicht. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief de BTW) en details over de verzending en de kosten.
De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. Dit wil zeggen dat een bindende bestelling is geplaatst.

2. Afsluiten van overeenkomsten

De afbeeldingen van het assortiment in de online shop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen”. De klant krijgt vervolgens automatisch een bevestiging en een kwitantie van de bestelling via e-mail (orderbevestiging). Deze orderbevestiging houdt geen verband met de acceptatie van de bestelling. De overeenkomst met dogfood-assen.nl wordt alleen bevestigd als dogfood-assen.nl de bestelde producten naar de klant aflevert en de klant een e-mail ontvangt met bevestiging (verzendbevestiging).

3. Afsluiten van overeenkomsten bij vooruitbetaling

Afwijkend van 2.b. komt bij de keus voor vooruitbetaling een contract al tot stand bij het verzenden van de betalingsinformatie door dogfood-assen.nl. Deze betalingsinformatie wordt binnen 24 uur na plaatsing van de bestelling naar de klant verstuurd. De bestellingsbevestiging bevat geen betalingsinformatie. Bij vooruitbetaling is het bedrag van de rekening vanaf het moment van ontvangst van de betalingsinformatie verschuldigd en dient binnen 7 dagen te worden voldaan door het bedrag over te maken op de onder genoemde rekening. Hierbij is de datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven leidend. Indien na 7 dagen geen betaling op de onder genoemde rekening wordt waargenomen, wordt de bestelling van de klant automatisch geannuleerd.

4. Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden en alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan. De maximale bestelwaarde bedraagt € 250,00.

3. Prijzen en verzendkosten

Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.
Voor meer informatie over de verzendkosten, klik hier

4. Verzending

Tenzij anders vermeld in de verzendbevestiging, is de verwachte levertijd 1-2 dagen. Meer informatie over de levering vindt u hier.
In het geval dat de bestelde producten niet op voorraad zijn kan dogfood-assen.nl, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorgen gegeven dat dit acceptabel is voor de klant.
In het geval dat dogfood-assen.nl niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde producten niet aan dogfood-assen.nl zijn geleverd door eigen leveranciers, mag dogfood-assen.nl zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal dogfood-assen.nl de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal dogfood-assen.nl het betaalde bedrag terugstorten naar de klant.
In het geval van beschadiging tijdens de verzending, moet contact worden opgenomen met de dogfood-assen.nl klantenservice. Als resultaat heeft dogfood-assen.nl de optie om een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade. Als de klant niet in staat is om informatie te verschaffen over de schade die is opgelopen tijdens het transport, zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van dogfood-assen.nl totdat de betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van zooplus niet toegestaan.

6. Garantie en aansprakelijkheid

De wettelijke garantie is van toepassing op de producten die u bij dogfood-assen.nl koopt. Dit houdt in dat u als consument recht heeft op een deugdelijk product. Het product is of doet wat u als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wanneer er een aanvullende productgarantie van toepassing is, vermelden wij dit in de omschrijving op de specifieke productpagina.
Diergeneeskundig dieetvoer moet alleen worden gebruikt op aanraden van een dierenarts en moet gepaard gaan met regelmatige controle door de dierenarts. De dierenarts moet regelmatig (elke 6 maanden) worden bezocht tijdens het gebruik van speciaal voer, en in geval van verslechtering van de conditie van uw huisdier moet er direct een dierenarts worden bezocht. Dogfood-assen.nl is niet aansprakelijk voor de consequenties van ongepast of onnodig gebruik van diergeneeskundig voer.

7. Betaalmethoden en creditnota’s

1. Betaalmethoden

Goederen kunnen worden betaald met iDeal, , op rekening of vooruitbetaling. Dogfood-assen.nl heeft het recht om in individuele gevallen of afhankelijk van de door de klant gekozen bezorgmethode bepaalde betaalmethoden te accepteren. Betaling via cash of cheque is niet mogelijk.

2. Betaling op rekening

In geval van betaling op rekening, zal de klant het bedrag voldoen binnen 7 dagen nadat de goederen zijn afgeleverd. Het gaat hierbij om de ontvangstdatum van de betaling bij dogfood-assen.nl.

Bankgegevens:
www.dogfood-assen.nl
Bank: Rabobank
Plaats: Assen
IBAN: NL95RABO0130817686

3. Betalingsachterstand

Als de klant achterstand in betaling heeft, zal het aankoopbedrag rente opbouwen tijdens de achterstand van 5 procentpunten boven het ECB basis leningspercentage. Als de klant geen consument is, is het rentepercentage 8 procentpunten boven het basis leningspercentage.

Bankgegevens:
www.dogfood-assen.nl
Bank: Rabobank
Plaats: Assen
IBAN: NL95RABO0130817686

4. Creditnota’s

In het geval van aflossing van creditnota’s moeten de specifieke, geldige aflossingsvoorwaarden, minimale bestellings hoeveelheid en periode van geldigheid etc. worden nageleefd. De bijbehorende informatie is te vinden op de creditnota’s. In ieder geval kan er maar een creditnota of een bestelling/klant gerichte korting worden gebruikt per aankoop. Uitbetaling in cash of verrekening met vorige bestellingen zijn niet mogelijk. Doorverkoop is verboden.

8. Rekeningen

De klant gaat ermee akkoord dat facturen alleen elektronisch kunnen worden ontvangen. Elektronische
Facturen worden per e-mail naar de klant verzonden in PDF-formaat.

9. Privacy

Dogfood-assen.nl neemt de bescherming van de privacy van klanten erg serieus. De privacyverklaring kan hier worden bekeken.

10. Marketing & klantcommunicatie
Als de klant een overeenkomst aangaat met dogfood-assen.nl en een elektronisch mailadres specificeert (e-mail), heeft dogfood-assen.nl het recht dit elektronische mailadres (e-mailadres) van de klant te gebruiken voor direct marketing van haar eigen gelijke producten of diensten te gebruiken, als de klant hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt ten tijde van het verzamelen hiervan. De klant heeft altijd en te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van het elektronische postadres (e-mailadres) door het sturen van een communicatie naar info@dogfood-assen.nl, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn buiten de gebruikelijke transmissiekosten.

11. Identiteit van de contracterende partij
www.dogfood-assen.nl
Iemstukken 102
9407KN. Assen
KvK-nummer: 67050069
BTW nummer : NL001402836B69

12. Slotbepalingen
Mochten bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of ontoepasbaar zijn of worden, zal de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. Het Nederlandse recht is van toepassing wanneer de Europese wetgeving niet toereikend is voor de kwestie. Deze keuze van de wetgeving geldt alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van de wetgeving van het land waarin de klant zich op het moment van zijn bestelling bevindt.”

Deze Algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2018.